TELUS Health Learning

Bevorder groei en ontwikkeling

Stimuleer ontwikkeling en breng je organisatie naar een hoger niveau met behulp van onze trainingsprogramma's, die we kunnen afstemmen op jouw organisatie.

Twee jonge professionals aan het werk met een whiteboard

Werk aan welzijn en ontwikkeling

  • Ontwikkel een veerkrachtige cultuur

    Door te investeren in de gezondheid en het welzijn van medewerkers, creëer je een werkcultuur waarin mensen veerkracht hebben en uitdagingen aankunnen.

  • Help het functioneren en presteren op de werkplek te verbeteren

    Door te werken aan de ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap, kan je prestaties, productiviteit en de algehele effectiviteit van de organisatie verbeteren.

  • Help talent aan te trekken en te behouden

    Door oprechte aandacht voor diversiteit, inclusie en welzijn, wordt het voor organisaties makkelijker om talent aan te trekken en behouden.

Programma's die zijn afgestemd op jouw behoeften

Pak specifieke bedrijfsuitdagingen aan op het gebied van welzijn en werktevredenheid. Op basis van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar duurzame inzetbaarheid en jarenlange ervaring met het ondersteunen van werkenden.
Een zakenman geeft een presentatie aan een groep mensen in een vergaderzaal

Learning

Stressmanagement

Trainingen voor werkenden over stresshantering en het vergroten van veerkracht en weerbaarheid. Trainingen voor leidinggevenden over het signaleren en bespreekbaar maken van (werk-)stress en mentale veerkracht.

Duurzame inzetbaarheid

Aan de hand van de Werk als Waarde methodiek, gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde capability benadering, leren we leidinggevenden om op een constructieve en positieve manier met hun medewerkers in gesprek te gaan over duurzame inzetbaarheid.

Neurodiversiteit

Trainingen en workshops voor neurodivergente mensen (met ADHD, ASD/ASC, Dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, hoogbegaafdheid, etc.) over hoe ND je werk kan beïnvloeden en hoe je daarmee om kunt gaan. Voor leidinggevenden en collega`s geven we trainingen over het optimaal ondersteunen op de werkvloer.

Toonaangevend dienstverlener op het gebied van gezondheid en welzijn

Met onze diensten en hulpmiddelen helpen we wereldwijd om de gezondheid en het welzijn van werkenden te verbeteren.

Laat je door ons ontzorgen

Ondersteun gezondheid en welzijn in jouw organisatie met ons dienstenpakket.

HR en arboprofessionals

Bied je werknemers flexibele, vertrouwelijke toegang tot zorg voor zichzelf.

Werkgevers

Zorg voor gelukkige en gezonde werknemers die productiever zijn en langer in dienst blijven.

83%van de organisaties wil een cultuur creëren waarin mensen een centralere plek innemen.1

Oplossingen op maat voor jouw organisatie

Afhankelijk van de grootte en de behoeften van je organisatie kunnen we een plan op maat maken voor de huidige situatie en dit plan in de toekomst aanpassen.

Klaar om aan de slag te gaan?

Neem contact op met ons salesteam om jouw wensen te bespreken.